Šveicarijos Vyriausybės stipendijos studijoms arba mokslinėms stažuotėms 2017-2018 m.

Informuojame, jog tinklalapyje www.stipendijos.lt paskelbtas kvietimas teikti paraiškas studijoms ir mokslinėms stažuotėms Šveicarijoje https://stipendijos.lt/lt/sveicarijos-vyriausybes-stipendijos-2017-2018-m

 

Šveicarijos Vyriausybės stipendijos 2017-2018 m.

Šveicarijos ambasados Rygoje siūlymu skelbiamas konkursas Šveicarijos Vyriausybės stipendijoms (angl. Swiss Government Excellence scholarships) mokslinėms stažuotėms valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2017–2018 m. m. gauti. Informacija apie Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės siūlomas stipendijas skelbiama State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) interneto svetainėje. REKOMENDUOJAME ATIDŽIAI PERSKAITYTI.

KANDIDATAMS IŠ LIETUVOS SIŪLOMI STIPENDIJŲ TIPAI:
Fine arts Scholarships – magistrantūros studijos .bakalauro laipsnį turintiems muzikos ir vaizduojamosios dailės studentams bei jauniems menininkams.
PhD scholarships – visų studijų sričių doktorantūros studijos magistro laipsnį įgijusiems asmenims.
Research Scholarships – mokslinės stažuotės visų studijų sričių aukštos akademinės kvalifikacijos doktorantūros studijų studentams, tyrėjams bei jauniems gydytojams, turintiems magistro laipsnį.
Postdoctoral Scholarships – visų sričių stažuotės daktaro laipsnį turintiems tyrėjams.
Kiekvieno stipendijų tipo aprašymą, reikalavimus kandidatams ir sąlygas rasite adresu https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Lithuania.zip.download.zip/Lithuania.zip

DOKUMENTŲ TEIKIMAS
Konkursui pateikiami dokumentai išvardinti kiekvieno stipendijos tipo aprašyme (žr. nuorodą aukščiau).
Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinės komisijos reikalavimu paraiškos dokumentų formos viešai neskelbiamos, o siunčiamos pagal individualų pasiteiravimą tinkamiems kandidatams.
Jeigu atitinkate kandidatams keliamus reikalavimus ir ketinate teikti paraišką, maloniai kviečiame kreiptis dėl dokumentų formų el. paštu stipendijos@smpf.lt arba dovile.rudzenske@smpf.lt .

Dokumentų pateikimo terminas – 2016 m. lapkričio 15 d. Paraiškos gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
Dokumentai teikiami Švietimo mainų paramos fondui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. Asmeniškai paraišką įteikti galite Fondo darbo laiku. Tuo atveju, jei paraišką siųsite paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodyto termino.
Kandidatų paraiškos bus perduotos Šveicarijos Konfederacijos ambasadai Rygoje. Galutinį sprendimą priima ir kandidatus informuoja Šveicarijos stipendijų komisija (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students).

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt arba telefonu – Dovilė Rudzenskė (8 5) 2507368 arba Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189.