Strateginė partnerystė GRADual

 

Strateginių partnerysčių projektas „GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness“, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000645 (2014 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d.

 

Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės –tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Strateginės partnerystės nariai:

Tarpininkaujančios organizacijos:

Lietuvos pramonininkų konfederacija („Patirties partneriai“) – Partnerystės koordinatorius

Fundacion Universidad-Empresa (Ispanija)

Saltire Foundation (Didžioji Britanija)

NVO:

Global Lithuanian Leaders (Lietuva)

Universitetai:

Universidad Camilo Jose Cela (Ispanija)

Vilniaus universitetas (Lietuva)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)

Kauno technologijos universitetas (Lietuva)

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

Klaipėdos universitetas (Lietuva)

Numatomi pagrindiniai rezultatai:

Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.

Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu.

Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą;

Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas.

Projekto metu bus organizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

 

Glasgow pic

Šie projektai finansuojami iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 


Šviežiausios naujienos