Stiprinamas Europos Solidarumo korpusas

Šiandien Europos Komisija Europos solidarumo korpusui įgyvendinti siūlo bendrą 341 500 000 EUR biudžetą ateinantiems trejiems metams (2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.). Tai padės sustiprinti iniciatyvą ir sukurti daugiau galimybių jaunimui.

 

Europos solidarumo korpusas yra Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti savo šalyje arba užsienyje ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie Europos solidarumo korpuso kūrimą pranešė 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Korpusas jaunimui nuo 18 iki 30 metų suteikia galimybę vykdyti įvairią solidarumo veiklą visoje ES. Iniciatyva pradėta 2016 m. gruodžio 7 d., nuo tada prie Europos solidarumo korpuso prisijungė daugiau nei 30 000 jaunuolių. Kovo mėn. pradėtas derinimas su organizacijomis. Nuo tada susisiekta su maždaug 9 000 asmenų, pateikta apie 100 pasiūlymų ir pirmieji dalyviai ėmėsi veiklos.

 

Šiuo metu Europos solidarumo korpuso veikla reglamentuojama pagal aštuonias skirtingas programas, kurių kiekviena turi savo teisinį pagrindą, tikslus ir biudžetą (programa „ERASMUS+“, ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa, programa LIFE, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, Sveikatos programa, programa „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondas ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai). Šiandien pasiūlytu atskiru teisiniu pagrindu bus sukurta viena išsami finansavimo priemonė.

 

Šiuo metu Europos solidarumo korpusas individualiems asmenims siūlo savanorystės projektus, stažuotes arba darbą. Pagal šiandien pasiūlytą naują teisinį pagrindą Europos solidarumo korpusas ne tik padės jaunimui vykdyti iki 12 mėn. trukmės savanorišką veiklą, dalyvauti 2–6 mėn. stažuotėse arba 2–12 mėn. dirbti laikantis atitinkamų teisės aktų, bet ir suteiks galimybę dalyviams kurti savo solidarumo projektus arba grupėms dalyvauti savanoriškoje veikloje.

 

 

Daugiau informacijoshttps://europa.eu/!Ww49RU

 

Europos Solidarumo korpuso interneto svetainėhttps://europa.eu/youth/SOLIDARIty_lt