Projektai

 

Profesionio orientavimo projektas „Patirties partneriai“: sužinok ir valdyk savo karjerą! (2014 m. balandis – lakpritis)

Projekto tikslai:

1) padidinti mobilumo mokymosi ir ankstyvosios profesinės karjeros tikslais galimybių (tarptautinės ir vietinės studentų praktikos) ir naudos asmeninės karjeros, ypač ankstyvosios, planavime sklaidą;

2) stiprinti Lietuvos studentų karjeros planavimo ir valdymo įgūdžių ugdymą.

Rezultatai:

  • Sukurtas internetis „Patirties partnerių“ portalas www.partners4value.lt. Sukurtu puslapiu gali naudotis tiek konsorciume dalyvaujančių universitetų studentai/absolventai teikdami paraiškas į „Patirties partnerių“ skelbiamas uždaras praktikos vietas ir dalyvaudami konkurse praktikos vietai užimti bei dotacijai gauti, bet ir kitų visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai/absolventai savalaikiai gaudami informaciją apie vykstančius praktikų konkursus ir galėdami tiesiogiai pateikti paraiškas į priimančias institucijas.
  • Surengti 6 informaciniai karjeros orientavimo renginiai 5 universitetuose.

Mobilumo konsorciumo projektas

„Patirties partnerių“ konsorciumui (sudarytam tarp Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Vilniaus universiteto (VU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Klaipėdos universiteto (KU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)) suteiktas mobilumo konsorciumo sertifikatas  2014-2016 m. laikotarpiui bei dotacija mobilumo veikloms vykdyti 2014 m. birželio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. periodu.

Tikslai: 

a) skatinti ir spartinti studentų/absolventų bei universitetų personalo iš 5 Lietuvos universitų tarptautinį mobilumą;

b) priimti atvykstančius praktikus iš privačių ir viešų organizacijų dėstymo tikslais.

Pagrindinės veiklų grupės: 

1. Tarptautinių partnerių tinklo koordinavimas užtikrinant individualų bendradarbiavimą su kiekvienu partner bei tinklo plėtrą pagan consortium dalyvaujančių universitetų prioritetus;

2. Dalyvių informavimas, pritraukimas bei parengimas mobilumui įskaitant ir mobilumo sutarčių rengimą ir administravimą;

3. Mobilumo veiklų įgyvendinimo priežiūra ir pažangos stebėsena;

4. Mobilimo veiklų įgyvendinimas, įskaitant vertinimą, pripažinimą ir tolimesnės karjeros sekimas.


Šviežiausios naujienos