Praktikos įspūdžiai Milano Universitete

Dominykas Bučinskas

4 mėnesių ERASMUS+ praktiką atlikau Milano Universiteto chemijos fakultete (Università degli studi di Milano, Dipartimento Chimica). Mane priėmusiai mokslinei grupei vadovauja elektocheminės analizės profesorė P.R. Mussini. Šioje praktikoje mano pagrindinis tikslas buvo susintetinti elektrai laidžius polimerus ir pritaikyti juos enantiodiskriminacijos eksperimentuose (šie polimerai turi ir daugiau pritaikymo sričių pavyzdžiui naujos kartos OLED šviestukų gamyba). Šioje praktikoje aš ne tik sužinojau daug naujų, negirdėtų ir labai inovatyvių elektrocheminės analizės būdų, tačiau ir patobulėjau, kaip žmogus. Pasibaigus praktikai, suprantu, kaip iš tiesų vykstą HIGH-Tech tyrimai ir koks yra labai svarbus nuoseklus darbas norint pasiekti nuostabių rezultatų. Šioje praktikoje sutikti mano kolegos, chemikai, buvo pati geriausia ir viską padedanti komanda kokios tik žmogus gali tikėtis, linkėjimai Jums.


Šviežiausios naujienos