Praktika SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) yra iš Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) priklausančio turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – administruoti ir prižiūrėti Savivaldybės jam patikėjimo teise perduotas gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonė administruoja beveik 4000 Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių turtinių vienetų.

Įmonė, vykdydama savo pagrindinį tikslą, savo veiklą vysto šiose srityse:

 • Eilių socialiniam būstui gauti administravimas;
 • Operatyvus socialinio būsto išnuomojimas ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensacijų teikimas bei jų administravimas;
 • Efektyvus socialinio ir savivaldybės būsto administravimas ir jo priežiūra;
 • Skolų už nuomą, šilumos energiją ir karštą vandenį bei kitų skolų monitoringas ir išieškojimas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR paramos būstu įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kuriame įtvirtinta tiek nauja valstybės paramos forma – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, tiek griežtesnė laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) bei besinuomojančių socialinį būstą asmenų (šeimų) kontrolės procedūra. Šias įstatymo naujoves Įmonėje įgyvendina Būsto administravimo skyrius, kurio pagrindinis uždavinys – organizuoti ir kontroliuoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimą.

Jei esate:

 • iniciatyvūs,
 • pozityvūs,
 • puikiai organizuoti ir motyvuoti,

o taip pat siekiate turimas teorines žinias patikrinti praktikoje, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kviečia Jus pažinti šią socialiai jautrią sritį ir įgyti prasmingos patirties bei naudingų įgūdžių.

 

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ suteiks Jums galimybę:

 • apžiūrėti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas ir negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis;
 • nustatyta tvarka parengti nuomos sutarčių projektus su socialinio būsto nuomininkais,
 • atlikti pasirašytų nuomos sutarčių analizę;
 • tikrinti Savivaldybės Patalpas, o patikrinimo rezultatus nurodyti patikrinimo aktuose;
 • suvesti duomenis apie Savivaldybės Patalpas į Įmonės informacinę duomenų bazę, juos tikrinti ir koreguoti;
 • dalyvauti įkeldinant naujus socialinio būsto nuomininkus ir iškeldinant gyventojus iš Patalpų po teismo sprendimų įsigaliojimo;
 • vykdyti socialinio būsto nuomininkų atitikimą LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatoms;
 • nagrinėti socialinio būsto nuomininkų ir kitų asmenų pasiūlymus, skundus ir prašymus, rengti atsakymų projektus, pabendrauti su interesantais.

Susidomėjusieji šia galimybe gali siųsti CV adresu tomas.visnevskis@vmb.lt

Kilus konkrečių klausimų dėl praktikos specifikos telefonas pasiteiravimui – 25 00 763

 


Šviežiausios naujienos