Pasirašytas ir pradėtas įgyvendinti Strateginių partnerysčių projektas

2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos švietimo mainų ir paramos fondas (ŠMPF) ir Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), atstovaujanti „Patirties partnerių“ konsorciumą pasirašė sutartį dėl dotacijos skyrimo projektui GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000645 pagal Erasmus+ programą, antrą pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės bei pradeda projekto įgyvendinimą.

Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės –tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Projekto partneriai: Fundación Universidad Empresa, Saltire Foundation, Camilo José Cela University (UCJC), Global Lithuanian Leaders (GLL), Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius University, Klaipeda University, Vytautas Magnus University and Kaunas University of Technology

Daugiau apie projektą.