Metodinės priemonės

Metodinės priemonės, skirtos aukštųjų mokyklų darbuotojams  dirbantiems tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo srityje:

Šie instrumentarijai sukurti 2010 – 2013 m. įgyvendinant Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Lietuvoje kartu su partneriais  (VGTU, VU, MRU, KAUKO, VIKO) vykdytą projektą nr. VP1-2.2-ŠMM-08V-02-002 „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, kurį finansavo Europos socialinis fondas. VšĮ „Socialinių inovacijų centro“ kartu su projekto partneriais  parengtose metodinėse priemonėse nagrinėjama:

  1.  Tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo/vykdymo praktinio darbo aspektai;
  2. Tarptautinės praktikos vykdymo efektyvumo didinimo principai ir praktinės galimybės;
  3. Tarptautinės praktikos ir studijų proceso tarpusavio ryšiai, tarptautinė praktika kaip studijų kokybės gerinimo įrankis;
  4. Studentų parengimo tarptautinei praktikai principai ir priemonės;
  5. Studentų motyvavimo vykti į tarptautinę praktiką būdai ir priemonės;
  6. Dėstytojų motyvavimo vykti į tarptautines stažuotes būdai ir priemonės.

 


Šviežiausios naujienos