LR Ambasada Belgijos Karalystėje

 • Name of Organization: LR Ambasada Belgijos Karalystėje
 • Country: Belgium
 • email: Liliana.Jaroslavska@urm.lt
 • Name: Mrs. Liliana
 • Surname: Jaroslavska
 • Position: Chef de mission adjoint Affaires politiques, économiques et culturelles Ambassade de la République de Lituanie au Royaume de Belgique et auprès du Grand-Duché de Luxembourg
 • Full Address: Rue Belliard 41-43, 1040 Bruxelles
 • Phone: +322 401 9895
 • Web page: https://be.mfa.lt/be/lt/
 • Short profile: Lietuvos Respublikos ambasados Belgijos Karalystėje (toliau – ambasada) stažuotojo pareigybė reikalinga padėti ambasados darbuotojams įgyvendinti LR diplomatinę politiką Belgijoje ir Liuksemburge, rinkti informaciją apie politinį, ekonominį, visuomeninį ir kultūrinį šių valstybių gyvenimą, skatinti ir dalyvauti, plėtojant visapusišką Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą.
 • Number of students for internship in 2015: 1-2
 • Preferred starting date: First intern: 12 January – 11 April and second intern: 24 April – 18 December, 2015
 • Duties, responsibilities and tasks of intern/-s: 2. Stažuotojas ambasadoje vykdys šias funkcijas:2.1. padės atstovybės darbuotojams įgyvendinti LR užsienio politikos uždavinius Belgijoje ir Liuksemburge;

  2.2. prisidės analizuodamas informaciją ir apibendrintas išvadas apie Belgijos ir Liuksemburgo valstybių politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą ir įvykius;

  2.3. prisidės skatindamas ekonominius Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo ryšius, padeda Lietuvos institucijoms ir asocijuotoms verslo struktūroms užmegzti ir palaikyti ryšius su atitinkamomis akreditacijos valstybių institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis;

  2.4. rinks ir analizuos informaciją apie ekonominius Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo ryšius, makroekonominę informaciją apie Belgiją ir Liuksemburgą, taip pat informaciją apie Belgijos ir Liuksemburgo vyriausybių vidaus ir užsienio ekonominės politikos sprendimus;

  2.5. prisidės prie Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, įvažiuojamojo turizmo, krovinių ir keleivių tranzito per Lietuvos Respubliką skatinimo.

  2.6. rinks informaciją apie investicijų skatinimą Belgijoje ir Liuksemburge ir apie Belgijos ir Liuksemburgo valstybių ūkio subjektus, fondus ir fizinius asmenis, potencialiai galinčius investuoti Lietuvoje;

  2.7. atliks kitas praktikos vadovo pavestas funkcijas.

 • Minimum study level: Last year of Bachelor degree / Master studies
 • Study Areas/Specialization: Politikos mokslai, ekonomika arba teisė
 • Desired Qualifications and Skills (Desired profile): Stažuotojas turėtų atitikti šiuos specialius reikalavimus:1.1. būti baigęs mažiausia tris kursus politinių mokslų, ekonomikos arba teisės studijų programose;

  1.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

  1.3. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

  1.4. gebėti naudotis MS Windows taikomosiomis programomis (MS Office programinis paketas);

  1.5. sugebėti analitiškai įvertinti, apibendrinti bei spręsti daugelį gyvenimo aspektų apimančias problemas;

  1.6. prancūzų arba olandų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

 • Duration of the Internship: 3-4 months
 • Working Language of Receiving Organisation:: English
 • Additional Language Requirements (if applicable): Ability to speak French or Dutch is a plus.
 • The number of pre-selected candidate CVs: 2-3
 • Required documents: Motivation letter


Šviežiausios naujienos