LR ambasada Belgijoje_praktika_2 praktikantai_Briuselis

Lietuvos Respublikos ambasados Belgijos Karalystėje (toliau – ambasada) stažuotojo pareigybė reikalinga padėti ambasados darbuotojams įgyvendinti LR diplomatinę politiką Belgijoje ir Liuksemburge, rinkti informaciją apie politinį, ekonominį, visuomeninį ir kultūrinį šių valstybių gyvenimą, skatinti ir dalyvauti, plėtojant visapusišką Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą.

Stažuotojas turėtų atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.                     būti baigęs mažiausia tris kursus politinių mokslų, ekonomikos arba teisės studijų programose;

1.2.                     mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

1.3.                     atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

1.4.                     gebėti naudotis MS Windows taikomosiomis programomis (MS Office programinis paketas);

1.5.                     sugebėti analitiškai įvertinti, apibendrinti bei spręsti daugelį gyvenimo aspektų apimančias problemas;

1.6.                     prancūzų kalbos mokėjimas bent B2 lygiu.

 

2. Stažuotojas ambasadoje vykdys šias funkcijas:

2.1. padės atstovybės darbuotojams įgyvendinti LR užsienio politikos uždavinius Belgijoje ir Liuksemburge;

2.2. prisidės analizuodamas informaciją ir apibendrintas išvadas apie Belgijos ir Liuksemburgo valstybių politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą ir įvykius;

2.3. prisidės skatindamas ekonominius Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo ryšius, padeda Lietuvos institucijoms ir asocijuotoms verslo struktūroms užmegzti ir palaikyti ryšius su atitinkamomis akreditacijos valstybių institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis;

2.4. rinks ir analizuos informaciją apie ekonominius Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo ryšius, makroekonominę informaciją apie Belgiją ir Liuksemburgą, taip pat informaciją apie Belgijos ir Liuksemburgo vyriausybių vidaus ir užsienio ekonominės politikos sprendimus;

2.5. prisidės prie Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, įvažiuojamojo turizmo, krovinių ir keleivių tranzito per Lietuvos Respubliką skatinimo.

2.6. rinks informaciją apie investicijų skatinimą Belgijoje ir Liuksemburge ir apie Belgijos ir Liuksemburgo valstybių ūkio subjektus, fondus ir fizinius asmenis, potencialiai galinčius investuoti Lietuvoje;

2.7. atliks kitas praktikos vadovo pavestas funkcijas.

Praktikos periodai:

1) 2017 m.  – sausio 2 – gegužės 2;

 2) 2017 m. kovo 20 – liepos 20.

Susidomėję kandidatai yra prašomi siųsti CV adresu ruta.svarinskaite@lpk.lt

 

 


Šviežiausios naujienos