LPK pristatė Pramonės lūkesčių indeksą, apimantį ir absolventų kompetencijų tyrimą

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vienintelė šalyje kas ketvirtį atlieka ir pristato aukščiausio lygio 150 Lietuvos įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę – Pramonės lūkesčių indeksą (PLI). Kartu su 2015 m. III ketvirčio Pramonės lūkesčių indeksu buvo atlikta dar ir keleto aktualių visuomenei klausimų analizė – Lietuvos gamintojų požiuris įDarbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį administracinį modelį bei absolventų įsidarbinimo galimybių tyrimas. PLI indeksas pristatytas 2015 m. liepos 14 d.

LPK dalyvaudama Erasmus+ programos finansuojamame Strateginių partnerysčių projekte „GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness” ir atsižvelgdama į problematikos aktualumą, ištyrė darbdavių požiūrį į absolventų įsidarbinimo galimybes.

Nors jaunimo (nuo 15 iki 24 metų) nedarbo lygis Lietuvoje palaipsniui mažėja, tačiau vis dar išlieka aukštas – apie 17 proc. (2015 m. gegužės mėn.). Pasak darbdavių, darbuotojo įgūdžiams keliami reikalavimai sėkmingam darbui atlikti tiesiogiai koreliuoja su asmeniniais ir sisteminiais įgūdžiais, kurių trūksta absolventams. 23,7 proc. respondentų teigė, jog svarbiausi darbuotojo įgūdžiai – geros profesinės žinios, tuo tarpu net 28,6 proc. atsakė, kad jaunieji specialistai būtent ir neturi šių įgūdžių. Panašiai koreliavo ir kiti atsakymai: gebėjimas produktyviai dirbti komandoje, gebėjimas žodžiu ir raštu dėstyti mintis užsienio kalba, gebėjimas efektyviai naudoti darbo laiką. Darbdaviai įvardino specifines žinias, kurių trūksta jauniesiems darbuotojams: projektų valdymo (13,7 proc.), inovacijų valdymo (12,1 proc.), darbo su kompiuteriu įgūdžiai (10,5 proc.). 32,9 proc. respondentų pripažįsta, kad tai susiję su tiesioginės praktikos/mentorystės darbo vietoje nebuvimu.

Įgudžių trūkumo ir jaunimo nedarbo statistika rodo, kad yra būtina imtis atitinkamų veiksmų švietimo srityje, kuriant naujas strategijas ne tik nacionaliniame, bet ir Europos Sąjungos lygmenyje (daugelyje šalių jaunimo nedarbo lygis yra aukštesnis nei 25proc.) ir priimti valinius politinius sprendimus reformoms įgyvendindinti.

Tyrimo ataskaita: GRADUAL_LPK Survey_LT

PMI pristatymas