Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą

Reikalavimai pretendentams:

 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.
 • Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
 • Būti ne jaunesniems kaip 18 metų ir ne vyresniems kaip 65 metų amžiaus.
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu ir kitą užsienio kalbą (arabų, ispanų, italų, kinų, lenkų, prancūzų, rusų arba vokiečių) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).
 • Mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
 • Gebėti taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Būti nepriekaištingos reputacijos, plačių interesų, komunikabiliems, tinkamos sveikatos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ išduoti.

Pretendentai Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytas kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas.
 • Užpildytą pretendento anketą.
 • Gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);
 • Asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją. Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti akademiškai pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.
  Pastaba: pažymas dėl vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijos akademinio pripažinimo išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (tel. 8 5 210 4772, el. paštas pripazinimas@skvc.ltwww.skvc.lt), dėl užsienyje įgyto mokslo daktaro laipsnio pripažinimo kreiptis į Lietuvos  mokslo tarybą (tel. 8 5 261 6134, el. paštas daiva.buivydiene@lmt.ltwww.lmt.lt).
 • Vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3×4 cm dydžio).
 • Užsienio kalbos (-ų) (išskyrus anglų kalbos) mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus.
 • Kitus dokumentus, liudijančius, kad pretendentas atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Privalumais bus laikomi: antros užsienio kalbos mokėjimas aukštesniu nei B1 lygiu, trečios ir daugiau užsienio kalbų mokėjimas B1 ar aukštesniu lygiu, darbo tarptautinių santykių srityje patirtis. Pretendentų privalumai bus vertinami tuo atveju, jei po pirmųjų konkurso etapų keletas pretendentų surinks vienodą balų skaičių.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei pateikiamas užsienyje išduotas dokumentas, kartu turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą, kuriame vertėjo parašas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas dokumentas turi būti legalizuotas ir patvirtintas pažyma „Apostille“.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 18 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Užsienio reikalų ministerijos Piliečių aptarnavimo skyriuje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Registruoto laiško gavimo pašte data turi būti ne vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 18 d., tačiau laiškas Užsienio reikalų ministerijoje turi būti gautas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 25 d.

Papildoma informacija

Konkurso etapai:

 1. Egzaminas raštu, susidedantis iš trijų dalių: lietuvių kalbos diktanto, bendrojo išsilavinimo testo ir analitinių gebėjimų tikrinimo (preliminarus egzamino raštu laikas – 42-oji šių metų savaitė).
 2. Anglų kalbos egzaminas (preliminarus egzamino laikas – 44-oji šių metų savaitė).
 3. Pokalbis su komisija (preliminarus pokalbio laikas – 45-46 šių metų savaitės).

Pretendentai, gavę aukščiausius įvertinimus ir laimėję konkursą, bus įrašomi į diplomatinės tarnybos rezervą.

Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatai, kuriuos galima rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt, į paieškos laukelį įvedus žodžius „Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatai“ (būtina vadovautis galiojančia redakcija, priimta 2015 m. rugpjūčio 6 d.).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu konkursas@urm.lt arba telefonais 8 706 52437 ir 8 706 52371.

https://urm.lt/default/lt/skelbimai/konkursai-i-diplomatine-tarnyba/lietuvos-respublikos-uzsienio-reikalu-ministerija-skelbia-konkursa-i-lietuvos-respublikos-diplomatine-tarnyba