Įsivertinimo įrankis aukštosioms mokykloms: HEInnovate

Europos Komisija ir EBPO (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) apjungė pastangas sukurdamos įsivertinimo įrankį aukštosioms mokykloms -HEInnovate.

HEInnovate įrankis skirtas aukštosios mokyklos įsivertinimui sisteminiu būdu verslumo ir inovacijų srityje. 

Daugiau informacijos apie nemokamą įrankį:

https://heinnovate.eu