Dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo „Erasmus+“ programoje po Brexit

2014–2020 m. finansavimą gavę projektai galės būti įgyvendinami taip, lyg Jungtinė Karalystė tebebūtų Europos Sąjungos narė – mainai galės vykti pilna apimtimi iki veiklų pabaigos, dalyviai galės atvykti iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą ir atvirkščiai.

Informaciją apie vykstančius pokyčius galite sekti oficialioje EK interneto svetainėje adresu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_lt