Besidominties Lotynų Amerika – kvietimas atlikti praktiką Hamburge

Daugiau informacijos apie praktiką: Pranešimas_Praktika ESLAK

Studentų CV lauksime šiuo kontaktu: simona.vaiciunaite@lpk.lt


Šviežiausios naujienos