Apie procesą partneriams/įmonėms

Iniciatyva Patirties partneriai (angl. Partners 4 Value) kviečia bendradarbiauti pasiūlant praktikos vietas motyvuotiems ir atrinktiems studentams/absolventams iš 5 Lietuvos universitetų

 Kviečiame:

–  Įmones;

–  Valstybinės įstaigas;

–  Nevyriausybines organizacijas;

–  Tarpvyriausybines ar tarptautines organizacijas ir pan.

norinčias ir galinčias pasiūlyti pridėtinę vertę suteikiančią tarptautinės, vietinės ar kombinuotos (kuomet dalis praktikos laiko yra skiriama darbui tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje Lietuvoje, o kita dalis – tos pačios tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje užsienio šalyje) praktikos vietą gabiam, iniciatyviam ir norinčiam mokytis studentui ar ką tik universitetą pabaigusiam absolventui. Pretendentai į praktikos vietą bus atrinkti pagal priimančios organizacijos pateiktus reikalavimus kandidatui iš penkių Lietuvos auštųjų mokyklų – Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto.

Praktikos vietų skelbimas

Norinčios bendradarbiauti įmonės ir organizacijos:

A. Iniciatyvos Patirties partneriai koordinatoriams atsiunčia trumpą praktikos vietos aprašymą, t.y. planuojamas užduotis, pagrindinius reikalavimus kandidatui ir preliminarų praktikos pradžios laiką ir trukmę.

ARBA

B. Užpildo praktikos vietos skelbimą Patirties partnerių tinklalapyje.

Kandidatų dokumentų praktikos vietai teikimas

Studentai ir absolventai iniciatyvos koordinatoriams siunčia savo dokumentus (CV ir motyvacijos laišką) konkrečiai siūlomai praktikos vietai. Potencialiems kandidatams yra teikiama profesionali karjeros konsultantų pagalba, siekiant kad pasirinkta praktikos vieta geriausiai atitiktų jų studijų kryptį, įgytus gebėjimus ir ankstyvosios karjeros tikslus ir tuo pačiu geriausiai atitiktų priimančių organizacijų lūkesčius.

Pirminė kandidatų atranka pagal kriterijus, nurodytus praktikos skelbime

Potencialūs kandidatai praktikai atrenkami per du etapus:

  1. Universitetai įvertina ar pasirinkta praktikos vieta atitinka studento studijų tikslus;
  2. Interviu su iniciatyvos koordinatoriais, kuomet yra vertinamas kandidato motyvacija, atitikimas keliamiems reikalavimams (interviu organizuojamas pagal poreikį). Dviejų ar trijų geriausių kandidatų dokumentai yra perduodami priimančios organizacijos peržiūrai.

 Galutinis kandidato patvirtinimas 

Prieš priimdama galutinį sprendimą, organizacija gali atlikti interviu su pasiūlytais kandidatais (telefonu, Skype ar susitinkant su atrinktais kandidatais įmonei/organizacijai patogiu laiku.

Su pasirinktu kandidatu taip pat yra suderinamas praktikos pradžios laikas ir trukmė, taip pat kiti aspektai.

Praktikos ir dotacijos sutarčių pasirašymas

Tarptautinės praktikos atveju:

 Gavus priimančios pusės patvirtinimą, studentas universitete turi suderinti ir pasirašyti trišalę praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeship).

Absolventų atveju praktikos sutartis LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS_BEFORE MOBILITY_GRADUATES derinama ir pasirašoma tarp priimančios organizacijos, absolvento ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos.

Jei vykstama į tarptautinę praktiką, su iniciatyvos Patirties partneriai programa studentas ar absolventas pasirašo dotacijos sutartį. Ruošiantis išvykimui į tarptautinę praktiką, studentui ar absolventui gali būti organizuojami pasiruošimo išvykimui mokymai, kurie apima tiek praktinius, tiek specifinius tarptautinės praktikos konkrečioje užsienio šalyje klausimus.

Jei praktika atliekama Lietuvoje:

Studentas su įmone/organizacija pasirašo trišalę ar dvišalę studento praktinio mokymo sutartį.

Studento praktikos stebėsena, tarpinis studento ir praktikos vadovo atsiliepimas ir galutinė ataskaita

Priimančios organizacijos yra prašoma praktikantui priskirti praktikos vadovą jo praktikos organizacijoje laikotarpiui, kuris kartu su praktikantu pagal aptartus ir sutartyje numatytus mokymosi uždavinius formuluotų kasdienio darbo užduotis, stebėtų praktikanto darbą ir daromą pažangą, o praktikos pabaigoje galėtų įvertinti praktikanto pasiekimus. Universitete praktikantas taip pat turės priskirtą akademinį praktikos vadovą, kuris užtikrins praktikos turinio suderinamumą su akademiniais studijų tikslais. Tarpinis praktikos vadovo atsiliepimas bus teikiamas ir galutinė ataskaita bus vertinama tiek akademinio, tiek praktikos vadovo organizacijoje.

Stipendija

Vykstantiems į tarptautinę praktiką studentams ir absolventams bus skiriama Erasmus+ stipendija praktikos laikotarpiui.

Kelionė ir apgyvendinimas

Vykstantys į tarptautinę praktiką studentai ir absolventai kelione ir apgyvendinimu rūpinasi patys.

Kandidatų profilis

Iniciatyva Patirties partneriai siekia atverti platesnes galimybes gabiausiems Lietuvos studentams ir absolventams. Konsorciume dalyvauja penki pagrindiniai šalies universitetai, kurių studentai gali vykti atlikti įvairių tipų praktikas pagal Patirties partnerių programą – Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno Technologijos universiteto.

Atlikti praktikas yra siunčiami paskutinio kurso bakalauro ar magistro studijų studentai. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. išvykti į tarptautinę praktiką su Erasmus+ stipendija gali ir bakalauro ar magistro studijų absolventai, ne vėliau, kaip vienerius metus po studijų baigimo. Studijų programų, kurių studentai gali vykti į tarptautinę praktiką, spektras yra labai platus – nuo socialinių ir humanitarinių mokslų iki tiksliųjų, gamtos mokslų ir medicinos.

 

Kaip pradėti bendradarbiavimą?

Užpildykite praktikos vietos formą arba susisiekite su mumis tiesiogiai atsiųsdami trumpą praktikos vietos aprašymą, pagrindinius reikalavimus kandidatui ir preliminarią praktikos pradžios datą nurodytais kontaktais.

Mes su Jumis susisieksime tiesiogiai siekiant aptarti Jūsų poreikius ir kaip geriausiai mes juos galėtume atliepti.

Esant priimančions organizacijos pageidavimui gali būti pasirašoma daugiašalė tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis dėl studentų/absolventų praktikų ir/ar universitetų personalo vizitų;

Tarptautinės praktikos trukmė yra derinama su priimančiąja puse. Vidutinė tarptautinės praktikos trukmė vykstantiems pagal iniciatyvos Patirties partneriai programą yra 4 mėn. Minimali tarptautinės praktikos trukmė vykstantiems pagal Patirties partneriai iniciatyvos programą yra 2 mėn.

Praktikos tipai:

Tarptautinė praktika

Tarptautinę praktiką studentai atlieka įmonėse ir organizacijose užsienio šalyje (ES ir EEA šalyse).

Vietinė praktika

Vietinę praktiką studentai atlieka įmonėse ir organizacijose Lietuvoje.

 Derinama (kombinuota) praktika

Dalį derinamos (kombinuotos) praktikos studentai atlieka pasirinktos tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje Lietuvoje, o kitą dalį – tos pačios tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje užsienio šalyje.

Šalys, į kurias siunčiame studentus ir absolventus 

ES šalys narės Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Danija, Airija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Švedija, Austrija, Suomija, Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Lietuva, Latvija, Slovėnija, Kipras, Estija, Malta, Rumunija ir Bulgarija
Europos Ekonominės erdvės (EEA) šalys Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas


Šviežiausios naujienos