Alumni ekosistema

Patirties partnerių iniciatyvos įsipareigijimai:

Iniciatyva ir toliau sieks prisidėti prie jūsų potencialo vystymo bei karjeros galimybių išplėtimo:

a)    organizuodama tematinius karjeros bei esant poreikiui socialinius renginius (sekite mūsų skelbiamą informaciją apie renginius);

b)   skelbdama informacją apie karjeros, susijusius verslo renginius;

c)    užtikrindama tinklaveiką tiek per socialines medijas, tiek palengvinant individualius kontaktus;

d)   skelbdama informaciją tarptautines ir vietines darbo bei savanorystės galimybes;

e)    siūlydama dalyvavimą mentorystės programose bendradabiaujant su Global Lithuanian Leaders (GLL) –https://www.lithuanianleaders.org


Šviežiausios naujienos